نقش انگیزش در فرآیند آموزش و یادگیری زبان انگلیسی

 

میزان و نوع انگیزش در کیفیت و کمیت فرآیند یادگیری نقش تعیین کننده ای دارد و مدرس زبان در دادن انگیزش به زبان آموز دریادگیری زبان نقش عمده ای را ایفا میکند. بطور کلی دو نوع انگیزش در زبان آموزان مشاهده می شود. یکی انگیزش بالا که در یادگیری زبان اثر مثبت و دیگری انگیزش کم که باعث رکود و ضعف یادگیری زبان انگلیسی می شود. انواع انگیزش دیگر را تحت عناوین انگیزش درونی، برونی و کامیابی می توان مطرح کرد. انگیزش درونی به لذت روحی در کسب تحسین دیگران اطلاق می شود. انگیزش برونی حرکتی است که با عوامل خارجی فعال می گردد نظیر کسب نمره، دریافت جایزه. انگیزش کامیابی که عالیترین نوع انگیزش است به حداکثر تلاش فرد که برای دستیابی به هدف مشخصی بکار بسته است اشاره دارد.

بطور کلی آنچه اهمیت دارد این است که مدرس بداند سه نوع انگیزش ( برونی، درونی و کامیابی) کاملا در رابطه با یکدیگر بوده و عوامل فردی، روانی و اجتماعی در کاهش یا افزایش هر کدام تاثیر دارد. برای مدرس ضرورت داردکه بداند نوع انگیزش چیست و چگونه در زبان آموز شکل می گیرد؟ انگیزش های برونی و درونی هر کدام می توانند دو زیر گروه داشته باشند که زبان آموزان را به حرکت وا می دارد. انگیزش درونی در افراد برون گرا بصورتی است که زبان آموز از زبان انگلیسی برای برقراری ارتباط با دیگران سود می برد، در حالیکه در افراد درون گرا زبان آموز برای تعمق و تفکر شخصی و کارهای فردی از زبان استفاده می کند.

شکل گیری انگیزش بر اساس چهار تئوری روانشناسی صورت می گیرد. این تئوریها عبارتند از: تئوریهای نیاز، ابزاری، قضاوت و تقویت.

تئوریهای نیاز بر انگیزش برونی و دورنی تکیه دارند و مدرس برای رشد این انگیزش باید محیط کلاس را آرام و به دور از تشویش اداره کند. دادن امتیازات درسی، تشویق و طرح سئوالات ساده در ابتدای کلاس، انگیزش یادگیری را افزایش داده و نیاز به پیشرفت را در زبان آموز برآورده می سازد. در تئوری ابزاری زبان آموز از زبان انگلیسی بعنوان ابزاری استفاده می کند تا نیاز خویش را بر طرف سازد. مدرس باید بداند که این ابزار از نظر دانش آموزان باید ارزش تلاش را داشته باشد. اهداف کلاسی باید به گونه ای باشند که زبان آموزان با انگیزش ابزار گرایانه را به حرکت وادارد تا به ارزش زبان آموزی که به عنوان وسیله ای برای رسیدن به هدف( مثل کسب نمره و یا گذراندن امتحان) واقف شود. تئوری قضاوت که ظاهرا در انگیزش درونی ریشه دارد زبان آموز را به فکر وا می دارد که آیا آنچه را که می آموزد ارزش تلاش را دارد یا نه؟ اگر زبان آموز در قضاوت خویش به این نتیجه برسد که زبان آموزی ارزش کاربردی ندارد، دچار یاس شده و آن را رها می کند.

برای اینکه زبان آموز نظریه مثبتی از تلاش خویش داشته باشد باید به وی پاداشهایی نظیر نمره، کسب مدرک، درجه یا تشویق های کلاسی داده شود. زبان آموز باید بداند که معلم تلاشهای او را ارج می نهد. بنابراین مدرسان باید از کوچکترین فعالیت های زبان آموزان آگاه باشند و به موقع در قبال این تلاشها واکنش مثبت نشان دهند. تئوری تقویت به دادن پاداش مناسب به رفتارهای زبان آموزان می پردازد و اینکه مدرس به خوبی رفتارهای مثبت زبان آموز را که ناشی از انگیزش درونی، برونی و کامیابی است زیر نظر گرفته و آنها را تقویت می کند. تقویت رفتارهای مورد انتظار در فرآیند تدریس بوسیله تشویق، برانگیختن حس کنجکاوی در فرهنگ دیگر مردم، نمایش فیلم و دادن فرصت به دانش آموز صورت می گیرد. مطالعات نشان می دهد که انگیزش مستقیما روی ترفند های یادگیری در زبان آموز اثر گذاشته و در چگونگی تماس فرد با افراد انگلیسی زبان، تعیین میزان یادگیری و افزایش سطح مطلوب در مهارتهای تدریس مانند خواندن و درک مطلب، گفت و شنود و نگارش موثر است.

از نظر مدرسین زبان مقوله های گوناگونی در ایجاد انگیزش در دانش آموزان می تواند موثر باشد. زبان آموز نباید بخاطر انجام ندادن تکلیف، اشتباه در تلفظ ویا عدم سرعت در پاسخ به سئوالات ملامت شود. مدرسان باید زمینه های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و عاطفی زبان آموز ان را درک کنند تا بتوانند به آنها کمک کنند که از خود تصویری روشنی داشته باشند و به شخصیت خویش احترام بگذارند. مدرسان باید به زبان آموزان خود محبت کنند. بخصوص در سطوح اولیه یادگیری که زبان آموزان حساس هستند نیاز به محبت از طرف مدرس را دارند.

زبان آموزان باید احساس کنندکه به کلاس تعلق دارند. بعلاوه آنها باید در تمامی جنبه های تدریس و یادگیری شرکت فعال داشته باشند. با توجه به تفاوتهای فردی شان باید به آنها اجازه داده شود تا در فعالیت های گروهی و انفرادی شرکت کرده و توانائیهای خود را در کلاس به ظهور برسانند. در فرآیند تدریس وظیفه اصلی مدرسکشف انگیزش، شناخت و تقویت آن با استفاده از مطالعات روانشناسی و آموزشی است. عدم درک صحیح از مسئله انگیزش لطمات جبران ناپذیری به فرآیند آموزشی وارد می سازد.

 

/ 1 نظر / 94 بازدید
ف.شادلو

[گل][گل]