آهااااای!!!

از در که وارد می شوی، های و هویی بر پاست که های هایت در میان آن گم می شود...

پر هستند از شور و حال زندگی و گردش خون را در رگهایت شتاب می بخشند. دوست داری هم صدایشان شوی و فریاد بزنی زندگی را همراهشان... 

 

اما با نگاه و صدایی جدی تمام نیرویت را به  کار می گیری تا که شاید کودک وحشی درونشان لختی آرام بگیرد و چند واژه ای با او در میان بگذاری...

صدایت را هرچه بالاتر می بری، محکم تر به دروازه های ذهنشان  می خورد و در هوا گم می شود. کم کم آرام تر می گیری و آرام آرام به خانه ی ذهنشان راه می یابی، و از اینجاست که داستان آغاز می شود! داستان اهلی شدن و... 

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
آرتا سلطاني دلگشا

با سلام میخواستم بدانم معنی دقیق فارسی این کلمه یعنی چه؟ moral